Tư vấn thẩm tra, kết quả chọn nhà thầu dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại PCB”

Tư vấn thẩm tra, kết quả chọn nhà thầu dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại PCB”

Chủ Đầu tư: Tổng cục Hải
Quan

Bài viết liên quan

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (Viện KHKT BĐ) là tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 180-CP ngày 17/09/1966 của Hội đồng Chính phủ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở chính: 122 đường Hoàng Quốc Việt – phường Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
Cơ sở II: Số 271/10, An Dương Vương – Phường 3 – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02 4 37540103
Gmail: contact@ript.com


RIPT

© 2023